Rijvo is Partner van MVO Nederland


Vanaf 2010 moet de rijksoverheid bij alle inkopen en aanbestedingen duurzaamheid als zwaarwegend criterium meenemen. Provincies, gemeenten en waterschappen moeten dit bij de helft van de inkopen doen. Het begrip duurzaamheid krijgt steeds meer vorm.

Rijvo BV is al heel lang bezig met deze verantwoordelijkheid en vertaald dit naar een beleid waarin MVO en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Door het verkrijgen van het ISO14001 milieumanagementsysteem certificaat is ons streven aantoonbaar geworden.

Rijvo BV onderstreept het belang van duurzaamheid. Dit is dan ook structureel terug te vinden in de verschillende facetten van onze organisatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen valt bij ons samen met het hebben van een gezonde bedrijfsvoering en het zijn van een goede werkgever voor onze werknemers.

Door het steunen van en samenwerken met goede doelen en maatschappelijke organisaties in de lokale omgeving geven wij blijk van onze maatschappelijke betrokkenheid.